kursliste überspringen

Kursliste

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp

Exercies for accountant


Project test quizzes


Altium Designer is the best software to make a PCB.
Now you can make a PCB professionaly.
Good luck!
Just do it!

Project of Creating database for managing import export goods


Bài tập nhóm tổng hợp: Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho 1 doanh nghiệp

- Xây dựng phần mềm quản lý

Định giá bán sản phẩm

 Thực hành với moodle

Es wird beispielhaft die e-learning Funktion Lektion und Prüfung dargestellt

Hier finden Sie kurze Anleitungen, um sich im Moodle System besser zurecht zu finden

Here you can find all presentation about the lesson "LMS - e-learning"

Ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các bài trình bày về các bài học LMS e-learning

You can learn PCB designer with Altium Designer.

How to make a PCB?

You have a lot of  examples, questions, videos... 

Xử lý được thông tin kế toán 

Handing of accouting information

- Phân biệt được mối quan hệ và sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị.


Thực hanh với Moodle


Ở đây bạn có thể học lập trình hướng đối tượng được mô phỏng bằng ngôn ngữ lập trình JaVa

Khóa học giúp sinh viên thực hiện được việc lắp ráp và cài đặt hoàn chình một bộ máy tính cá nhân..


Getting knowledge about database model: Client - Server structure

Đào tạo chuyên ngành Tự động hóa

Cac khai niem ve E-learning
Tôi sẽ giúp các bạn hiểu...
1. Cấu tạo động cơ 3 pha;
2. Nguyên lý làm việc động cơ 3 pha;
3. Ứng dụng động cơ 3 pha;


Here you can see the content from my lesson.
created by administrator

Thực hành trang bị điện:

Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên có thể:

1. Trình bày nguyên lý hoạt động các mạch điều khiển động cơ điện

2. Lắp đặt các mạch điện điều khiển động cơ điện trên tủ điện

3. Biết kiểm tra mạch, phát hiện lỗi và cách sửa chữa khắc phục.

- Giúp sinh viên nắm được cách tạo hình 2D
- Xây dựng ý tưởng tạo hình 2D